Control intel·ligent de panys

Dispositiu Bluetooth de baix consum amb tecnologia BLE que permet l’activació o desactivació d’1 a 2 relés.

L’wMot pot controlar qualsevol classe de pany electrònic del mercat com les portes d’accés a edificis, portes de garatge, ascensors, hotels, etc. mitjançant l’App de Watchman Door.

  • Mobles de retail (tant vitrines com mobles amb calaixeres o portes)
  • Pilones d’accés veïnal
  • Control de lloguers per temps (pistes de pàdel, habitacions, sales de reunions, etc.)
  • Taquilles
  • Control d’accessos tipus torniquets
  • Packaging d’obertura personalitzada
  • Qualsevol altre control d’accés que necessitis implementar